fi'liyyât


fi'liyyât
(A.)
[ تﺎﻴﻠﻌﻓ ]
eyleme dökülen işler.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • əməliyyat — is. <ər. «əməliyyə» söz. cəmi> 1. Müəyyən bir məqsəd güdən və bir biri ilə əlaqəli olan işlər. Təmizləmə əməliyyatı. – Qulu Bəhramın vasitəsilə bəzi əməliyyat yapmaq fikrində idi. Ç.. 2. tib. Bəzi xəstəliklər, yaxud yaralanmalar zamanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəzəliyyat — is. <ər.> köhn. 1. Qəzəllər; qəzəllər məcmuəsi. Füzulinin, Seyid Əzimin qəzəliyyatı. – Orta Asiya Şərqə qəzəliyyat və fəlsəfə cəhətcə bir çox böyük şəxslər vermişdir. Ə. H.. 2. məc. Boş söhbətlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəzəliyyat — ə. «qəzəl» c. 1) qəzəllər; 2) bir şairin qəzəllər külliyyatı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əməliyyat — ə. «əməli» c. bir işin həyata keçirilməsi üçün tədbir(lər) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CA'LİYYAT — Yapmacık hareketler, sahte, düzme hâller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hücum — is. <ər.> 1. İrəliləmək məqsədilə qoşunların düşmənə qarşı apardığı hərbi əməliyyat; həmlə. Cəbhə boyu hücum. Düşmən üzərinə şiddətli hücum. Hücumun qabağını almaq. – Qala qoşunu düşmənin hücumunu dəf etməyə çalışırdı. . Ç.. <Əmrah>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • strategiya — <yun. strategia – qoşun və ago – aparıram> 1. Geniş miqyasda hərbi əməliyyat, müharibə hazırlama və aparma sənəti. Strategiya və taktika. // Müharibə aparma elmi. Strategiya haqqında leksiya. Strategiya kursu. // Müharibə, hərbi əməliyyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tələfat — is. <ər. «tələf» söz. cəmi> Hərbi əməliyyat, təbii fəlakət, qəza və s. nəticəsində sıradan çıxan adam, əşya, maşın, tikili və s. ; zayeat. Müəllim Mirzə Əliqulu bizə dedi ki, zəlzələnin zərəri nəhayətdir, xah can tələfatı, xah zərəri. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • The Legacy of Islamic Antisemitism — The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History is a 2008 book by Brown University professor of medicine Andrew Bostom. It is a “collection of sources, Islamic and others, which testify to the long and sorry history of… …   Wikipedia

  • fiiliyat — is., ç., esk., Ar. fiˁliyyāt İş olarak yapılanlar, edim, edimler, işler, gerçekleştirilen işler …   Çağatay Osmanlı Sözlük